Cennik

Ceny usług ustalane są indywidualnie

***

  jest innowacyjnym systemem do kosztorysowania robót budowlanych, budowlano – montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych. Program umożliwia przeniesienie z wirtualnego modelu budowli do kosztorysu, przedmiarów i ich szybką wycenę na dowolnym etapie projektu.
Przykładowe video z programu.
BIMestiMate = ZUZIA (kosztorysowanie) + Moduł BIM (pliki IFC)
• Czytanie modeli wirtualnych w formacie IFC 2×3
• Operacje geometryczne – obroty, przesunięcia, zbliżenia, cięcia płaszczyzn
• Wizualizację ze zmienną przeźroczystością
• Prezentację modelu wraz z drzewkiem strukturalnym zgodnie z opracowanym projektem dla wszystkich branż, z uwzględnieniem rodzajów instalacji
• Prezentację wybranych elementów drzewka
• Odcięcie części modelu
• Odrzucenie wybranych elementów modelu
• Obliczenie przedmiarów elementów
• Przedmiarowanie i opracowanie wyceny kosztorysowej
• Opracowanie harmonogramu na podstawie wycenionego kosztorysu
Kalkulacja kosztów przedsięwzięcia budowlanego jest jednym z zagadnień, do którego można wykorzystać właściwości technologii BIM dla szybkiej i dokładnej wyceny na podstawie danych pobranych z wirtualnego modelu budowli. Struktura elementów kosztorysu i modelu są ze sobą powiązane. Wśród danych utrwalonych w modelu wirtualnym, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane służące do ich wyznaczenia.
Jest to ważne w przypadku modyfikacji modelu, kiedy można efektywnie wykorzystać związek pomiędzy dokonywaną zmianą i jej kosztem. Aplikacja może korzystać z modeli opracowanych w dowolnym systemie CAD zgodnym z technologia BIM, generującym projekty w formacie IFC 2×3.

BricsCAD  jako w pełni kompatybilna alternatywa dla AutoCAD za ułamek ceny. Program BricsCAD do wspomagania projektowania charakteryzuje się niską ceną i wysoką funkcjonalnością (odczytuje i zapisuje pliki DWG oraz DXF w wersjach do 2013). Szybkie wczytywanie obrazów rastrowych, równoległe przeprowadzanie obliczeń na wielu rdzeniach procesowa, multi-odnośnik, edycja tekstu wymiarowego bezpośrednio na rysunku, generowanie asocjatywnych rzutów 2D z modelu trójwymiarowego, obsługa kontrolerów 3D Connexion. Dodatkowo dzięki BricsCAD komunikator, jest możliwość importu i eksportu plików CATIA, Inventor, Parasolid, STP, IGS, STL oraz rekompilacji i uruchomienia istniejących już ARX bez adaptacji. Posiada ponad 200 nakładek branżowych z całego świata oraz moduł BIM.